Algemene voorwaarden

Op alle teksten en illustraties op deze website berust auteursrecht. Zonder toestemming is het niet toegestaan om een deel van de website via welk medium dan ook te verspreiden. Alle op de site te vinden schetsen zijn concepten en geen uitontwikkelde ontwerpen. Leest u ook altijd de tips.

Bij het gebruiken van tips op deze website is aansprakelijkheid van de beheerder uitgesloten. U krijgt wel adviezen en tips om de kans op gevolgschade te minimaliseren. De gevolgen van de implementatie van de op deze site aanwezige tips liggen bij u. Bij een eventueel geschil is het Nederlands Recht van toepassing. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de op deze site gevonden informatie.

De tips zijn gratis. Uw donatie wordt gewaardeerd. Uw Email adres zal alleen gebruikt worden om u 2 keer per jaar een nieuwsbrief te sturen. In deze nieuwsbrief kan u gevraagd worden een donatie te doen omdat u besparingen heeft kunnen realiseren of van een groot probleem af bent.