Welkom op de website van Practical Solution

Het blijven nadenken over nieuwe oplossingen voor problemen is voor bedrijven noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven. Zoekt u daarvoor creativiteit en out of the box denken?

Wilt u tips ontvangen om uw producten of processen te optimaliseren of extra klanten en extra werk binnen te halen met simpele goedkope effectieve oplossingen, of wilt u nieuwe concepten bedenken dan bent u aan het juiste adres. Practical solution kan u tips aanreiken uw staalconstructies snel te optimaliseren en klantvriendelijk uit te voeren.

Practical Solution bedenkt zeer praktische oplossingen zoals water besparende zakken waardoor sluizen minder zoet water nodig hebben. Een groot ingenieursbureau werkt dit concept nu verder uit.

Door de andere benadering van Practical Solution ontvangt u goed uitvoerbare oplossingen waar anderen overheen kijken en die de klant mede door hun eenvoud overtuigen. Wilt u weten waarom iets kapot gaat?

Door de studie Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek weet Practical Solution veel over staalconstructies en hoe spanningen door deze constructies lopen. Door dit inzicht kan Practical Solution door slechts kleine constructieve aanpassingen te doen piekspanningen verlagen. Vaak wordt bij een te hoge spanningen een staalplaat en een las dikker uitgevoerd. De andere benadering; het verlagen van een plaatdikte waardoor een spanningsherverdeling optreedt kan vaak ook zeer positief uitwerken.

Practical Solution is goed in het bedenken van vernieuwende concepten voor allerlei technische uitdagingen. Ook die buiten het eigenlijke vakgebied vallen. Zo heeft Practical Solution een flexibel voortstuwingssysteem voor schepen bedacht waar MARIN zeer enthousiast over was. Andere praktische oplossingen buiten het vakgebied vind u op de pagina “praktijkvoorbeelden”.

Tijdens mijn afstuderen vertelde de vakgroephoogleraar dat hij niet begreep waarom niemand eerder mijn concept had bedacht. Zo logisch, simpel en goed werkend was het. Ondanks dat u al vele slimme mensen in dienst heeft zal mijn oplossing toch vaak een andere zijn als uw oplossing. Door mijn praktische insteek en mijn niet gecompliceerd denkwijze is de gevonden oplossing ook zeer praktisch en overtuigt uw klant.

Laat mij u op no cure no pay basis één of meerdere kostenreducerende factoren noemen waar uw organisatie niet aan heeft gedacht en tel uw winst en besparingen uit. Ik haal eventuele manco’s uit uw technisch ontwerp. Hiermee voorkomt u dat er bijvoorbeeld achteraf problemen ontstaan in het uitvoeringsvlak.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Posted in Uncategorized | Leave a comment