Instorten Grolsche Veste

Zoals u misschien weet is een deel van het stadion ingestort toen het nog in aanbouw was.

In Cobouw zag ik het plaatje van de hoofd draagconstructie van de Tribune overkapping. Daarin is zichtbaar dat een aantal schoren en een drukkoker ontbreken. Alles wat rood gestippeld is getekend ontbrak tijdens het instorten.  Op een deel van deze constructie lag al een stapel dakbedekking platen klaar. Als de dakbedekking geplaatst is bij de pijl F in het plaatje zal het einde van deze dakligger door het gewicht naar beneden bewegen. De schoor zal door zijn enorme sterkte niet langer willen worden. Daardoor zal de dakligger richting de lichtblauwe pijl moeten bewegen. Als reactie hierop  zal de bijbehorende vertikaal staande draagbalk in de richting van de donkere blauwe pijl willen bewegen. Als daar ter plaatse ook de drukkoker ontbreekt zal zeker instabiliteit optreden. Deze instabiliteit is de oorzaak van het instorten.

Als de dakplaten op positie B hadden gelegen was de kans op instabiliteit veel kleiner omdat aan beide zijden wel schoren aanwezig zijn. Omdat de positie waar de dakplaten werden neergelegd zeer bepalend is, is een ander deel van de constructie niet ingestort ondanks dat ook daar misschien al een stapel dakplaten op lagen.

Een windvlaag, extra gewicht op het dak of een tikje tegen een staander heeft de constructie deels doen instorten.

De leering die hieruit getrokken moet worden is het pas belasten van een constructie als alle schoren en verbanden aangebracht en opgespannen zijn.

Deze conclusie is getrokken uit informatie gepubliceerd in Cobouw. Het uiteindelijke rapport zal moeten uitwijzen of deze conclusie juist is.

Uit het rapport blijkt dat inderdaad ontbrekende onderdelen de oorzaak waren van de instorting. Door tijdsdruk zijn er voordat alle onderdelen (spant en draagconstructie) gemonteerd waren al dakplaten op het dak gelegd.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *