Verbeteren van het constructief ontwerp

Door het plaatsen van 1 popnagel kon de sterkte tussen de roede en de goot (kassenbouw) met een factor 2 vergroot worden. Niet de roede, maar het haakje van de goot waaraan de roede hangt is nu de zwakke plek. De popnagel stabiliseert de twee door hun knik instabiele wanden van de roede waardoor de verbinding via een ander bezwijkmechanisme kapot gaat. Door het ontwikkelen van een nieuwe gootconsole kon de horizontale vervorming van de goot tijdens beglazen sterk beperkt worden. Hierdoor kon de goot lichter uitgevoerd worden, lees hier meer.

De stalen hulpconstructie die de Anne Frank kastanjeboom overeind moest houden heeft de boom juist verzwakt. De stalen driepoot constructie beperkte de voor de boom noodzakelijke flexibiliteit om windvlagen op te kunnen vangen. Ook de manier waarop de stalen driepoot constructie met de bodemconstructie werd verbonden maakt de gebruikte lassen kwetsbaar. Hier vindt u nadere uitleg, de uitgebreide uitleg leest u hier.

De tijdelijke draagconstructie aanwezig in de Amer kolencentrale om de wanden schoon te stralen is ingestort omdat er geen wandafsteuning op de onderste verdiepingsvloeren aanwezig was. Door de driehoekvormige basisdraagconstructie onderin de centrale kan er ondanks aanwezige schoorverbanden geen horizontaal evenwicht zijn in de onderste 4 knopen. Voor stabiliteit dienen in ieder geval de onderste verdiepingen naar de wand afgesteund te zijn. Deze afsteuning stabiliseert namelijk de instabiele driehoekige draagconstructie. Zie voor nadere uitleg deze tekening.

Vanuit een tekening van een draaistuk zag ik waarom een klant met een vast draaistuk zat. Ik gaf aan waar de problemen zouden zitten. Het draaistuk dient ervoor dat de graafkop, gemonteerd aan de zuigbuis van een baggerschip, altijd het talud van de bodem kan volgen en dus maximaal bagger of puin opzuigt. Het buigende moment wordt doorgeleid via het ‘buis in buis’ concept (zie de dikke groene pijlen in onderstaande schets). De trekkracht werd doorgeleid door hoekig vormgegeven groeven die weer in andere groeven vallen. Het probleem was de te kleine buigstijfheid van de buis die het buigende moment moest doorleiden en de stijfheidssprongen die over het draaistuk plaats vinden. Hierdoor kon het deel waar de trekkracht werd doorgeleid roteren waardoor het draaistuk bij de hoekige overgangen zichzelf vast ging zetten Vaklui ter plaatse (Abu Dhabi) stuurden foto’s die mijn veronderstellingen staafden. Een oplossing kan ook zijn om de vertanding af te ronden (voor een schets zie vastzittend draaistuk).


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *