Heigeluid reduceren bij het plaatsen van windmolens in zee

Omdat het marineleven sterk verstoord wordt door heigeluiden in zee dienen hiervoor oplossingen bedacht te worden. Een firma heeft al een systeem bedacht met een soort uitklappende graafkop die van binnen uit de draagbuis naar de zeebodem zakt en daar een ronde sleuf graaft waarin de draagpaal kan zakken. Practical Solution heeft een paar andere concepten bedacht om dit probleem te ondervangen. De pootconstructie waarop de windmolen rust kan ook de bodem ingedraaid worden. Drie of vier sterke staalkabels verbonden met zelf ingravende grondankers kunnen de, door de wieken, geleverde horizontale krachten naar de zeebodem wegleiden. Het is slim om deze kabel net boven het zeewaterniveau aan de draagpaal vast te zetten. Golven genereren door hun impact tegen deze draagpaal horizontale bewegingen van de turbine en wieken. Hierdoor nemen onderhoudskosten sterk toe door onder andere doorgesleten lagers. Omdat de staalkabels zeer stijf zijn dempen deze kabels de horizontale bewegingen van de draagpaal op zeeniveau. Met dit concept is heigeluid niet nodig en reduceer je ook de problemen van de golfimpact op de generator.

Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *