Optimaliseren van de rubberpers

Tijdens mijn afstuderen heb ik mij bezig gehouden met de optimalisatie van de rubberpers. Deze pers wordt in de vliegtuigindustrie gebruikt als universele contramal. Met dit soort persen kunnen licht gekromde plaatdelen gemaakt worden uit een vlakke plaat. Omdat een vliegtuig uit vele verschillende vervormde plaatdelen bestaat, hebben de malkosten een grote invloed op de kostprijs. Aangezien het rubber als universele contramal fungeert, kunnen malkosten laag gehouden worden. Het is dan ook van belang dat de hier gebruikte contramallen ook universeel zijn. Het rubber zorgt hier voor een soort afstemming tussen mal en contramallen. Nadeel van deze omvormtechniek zijn de hoge omvormkrachten. Deze moesten verlaagd worden om deze vervormingmethode ook binnen het MKB te kunnen gebruiken. Met dit nieuwe rubberpers concept was het mogelijk de omvormkrachten met een factor 50 te reduceren. Dit in vergelijking met de Guerin Pers. Ook de terugvering is met een factor 3 afgenomen. Hierdoor hoeft de mal minder vaak aangepast te worden om de beoogde productdefinitie te halen. Dit concept is gebaseerd op het sterk-buig proces. U ziet hier een schets van dit concept. De vakgroephoogleraar vertelde mij dat hij het vreemd vond dat niemand eerder op dit idee was gekomen. Het idee was zo simpel en goed werkend.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *