Generatoren

Generatoren bestaan uit een niet bewegende stator waarbinnen een rotor snel rond draait. Deze rotoras draait bij een 2-polige generator met 25 toeren per seconde rond. Er is hier sprake van een wisselende buigbelasting. De rotor draait namelijk binnen de stator op twee ver uit elkaar gelegen lagers. Bovendien zitten er in deze rotoras behoorlijke diktesprongen waar spanningsproblemen op kunnen treden. Door ruimere afrondingsstralen aan te houden en gebruik te maken van een spannings- herverdelingsgroef kan de rotoras een vermoeiingsbelasting beter aan.

Vermoeiingsproblemen waren ook aanwezig in de koelschoepen. Deze schoepen zitten aan de draaiende rotoras gemonteerd. De schoepen zorgen voor de noodzakelijke koeling van de generator. Deze schoepen zijn gemaakt door vloeibaar aluminium in een mal te gieten. Bij een gietproces leveren dikteverschillen in een product altijd problemen op. Tijdens het afkoelen zal namelijk eerst het dunne deel van het gietproduct gaan stollen. Pas later zal het dikkere deel stollen (dit zorgt ook voor veel afkeur bij de gieter). Hierdoor kan nazuiging optreden waardoor zich holtes kunnen vormen in het product. Deze holtes zijn juist een beginpunt voor een vermoeiingsscheur. Door breuk van een schoep kon een generator op de schroothoop belanden. Door ervoor te zorgen dat de diktesprong kleiner wordt kan afkeur verminderen en zal holtevorming minder optreden. Door bovendien het bevestigingspunt van deze koelschoep naar 1/3 van de koorde te verplaatsen zal de, door de constructie door te leiden, kracht afnemen. De totale liftkracht, werkend op een vleugelprofiel, grijpt namelijk op 1/3 van de koorde aan. De bijdrage van torsie in het zwaarst belaste deel van deze koelschoep wordt dan nul.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *