Constructieve verbeteringen in de kassenbouw

Kassen worden tegenwoordig gemaakt met sterke extrusie elementen van aluminium en natuurlijk glas. Kassen moeten qua sterkte voldoen aan NEN normen. Door verbindingen tussen bijvoorbeeld de roede en de goot en tussen de goot en de kaspoot sterker te maken kun je gewicht besparen. Feitelijk heb je voor eenzelfde kas bij sterkere verbindingen veel minder aluminium nodig. Hierdoor kan de winst toenemen.

Ik heb gekeken naar de roede-goot en goot-kaspoot verbindingen. Bij het uit de goot trekken van de roede bleek dat de roede door zijn knik in het lijf open wilde klappen en daardoor bezweek. Dit openklappen kon met één simpele schroef of popnagel voorkomen worden. Beide wanden kunnen elkaar via de schroef nu stabiliseren waardoor dit bezwijkmechanisme voorkomen kon worden. Hierdoor zal deze verbinding bij een ander bezwijkmechanisme en dus bij een hogere kracht bezwijken. De winst was zo groot dat gelijk het aanhaak piefje van de goot de zwakke plek was geworden. Er hoeft natuurlijk geen popnagel gebruikt te worden. Door een kleine aanpassing aan de extrusiematrijs kan bij de knik in het lijf van de roede een stabiliserende wand mee geextrudeerd worden. Ook kan de roedeklikker aangepast worden zodat zowel boven als onderin de roede de roede aan de goot vast zit. Hierdoor zijn ook de instabiliteitproblemen door de knik in het lijf van de roede verdwenen. Door deze aanpassing aan de roedeklikker ontstaat er een veel sterkere koppeling tussen de roede en de goot. De originele roedeklikker ziet u in het tabblad disciplines / kassenbouw. Deze diende ervoor om het schuiven van de roede over de goot tegen te gaan. Zonder roedeklikker kon er door schuivende roeden wel eens een ruit tussenuit vallen. Door deze RVS roedeklikker aan te passen zorg je voor een veel stijvere verbinding tussen de roede en de goot. De enige extra bewerking is 2 gaten in de roede en goot boren in 1 procesgang. Je hoeft nu ook geen gat in de goot te boren om de oude roedeklikker te positioneren. Dit is de meest goedkope oplossing om de koppeling tussen de roede en de goot sterker te maken. Het uitknikken van de roede door de knik in het lijf van de roede is dan ook geen probleem meer want het krachtenspel verloopt nu anders.

De sterkte van de goot wordt vooral bepaald door de toelaatbare horizontale doorbuiging van de goot in het beglaas stadium. Tijdens het beglazen zal de ene kap wel gevuld zijn met het relatief zware glas en de kap ernaast niet. Door het gewicht van het glas wil deze beglaasde kap van de kas uitzakken. Hierdoor zal de goot naar buiten uitbuigen waardoor de glasruimte in de naastgelegen kap afneemt. Bij de oude gootconsole stond er weinig materiaal in de richting van deze uitzakkracht. Door een nieuwe console te ontwerpen is de horizontale uitbuiging met een factor 8 afgenomen. Ook de hoekverdraaiing van de goot werd een factor 5 verlaagd. Door de verbeterde console kon de goot dunner en dus lichter uitgevoerd worden.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *