Verlaging van de weerstand van wind en getijde turbines

Door een ander profiel te kiezen voor de wieken van windmolens kunnen hun aerodynamische eigenschappen verder verbeterd worden. Een toename van de Cl (dimensieloze liftcoëfficiënt) van 6% en een verlaging van de Cd van 11% zijn mogelijk. Hierbij neemt het overtrekpunt Cl/Cd toe met 18%.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *