De Ampelmann versus de drijfladder

De Ampelmann is een Delftse vinding (zie www.ampelmann.nl). Dit is een soort platform met daaronder 6 cilinders gebaseerd op de vluchtsimulator. Dit apparaat kan voor op een schip gemonteerd worden. De cilinders worden aangestuurd zodat dit platform ondanks de deining van het schip door de golfslag stabiel blijft. Met een horizontale loopbrug kan vanaf dit platform naar een vaste constructie overgestapt worden. Hierdoor kan een monteur veilig op een windmolen in zee worden afgezet voor onderhoudswerk.

De andere oplossing is:

1: een ladder die aan de windmolen is bevestigd kan door een drijflichaam onderin ook met de golven meebewegen. Doordat de ladder op dezelfde golven meebeweegt als het schip kan ook veilig over gestapt worden. De monteur zet, nadat hij op de ladder staat, deze ladder vast aan de windmolen en kan dan op de vast gemonteerde ladder verder omhoog klimmen.

2: maak het onderste deel van de ladder, gemonteerd aan een windmolen, op en neer beweegbaar. Er is geen drijflichaam nodig en de ladder beweegt alleen als een monteur overgezet moet worden. Hierdoor is er minder slijtage. Op het schip zit aan de boeg een sensor gemonteerd. Ook op de ladder zit in dit geval een naderingssensor. Met beide signalen kun je de op een neer beweegbare ladder aansturen. De ladder kan namelijk met bijvoorbeeld een elektromotor op en neer bewegen. Als het schip in de buurt komt van de ladder gaan de sensoren met elkaar communiceren en zal de ladder gemonteerd aan de mast van de windmolen op eenzelfde manier als het schip op en neer bewegen. Zo kan de monteur op een veilige manier over stappen.

Met beide andere oplossingen kan naar mijn idee over een groter wind en golfslag spectrum onderhoud op zee verricht worden. Een voordeel van de ampelmann is dat dit systeem maar op een aantal schepen hoeft te worden toegepast. De beweegbare ladder zorgt ervoor dat alle windmolens een extra motor nodig hebben om de ladder op en neer te laten bewegen.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *