Het verbeteren van de rubberpers

Om het vervormen van plaatmateriaal met een rubberpers binnen het Midden- en Kleinbedrijf mogelijk te maken, was het noodzakelijk om de benodigde omvormkrachten te reduceren. Het Midden- en Kleinbedrijf heeft namelijk alleen lichte persen. Deze persen leveren niet de vereiste hoge drukkrachten. Daarom heb ik tijdens mijn afstuderen deze pers geprobeerd te verbeteren. Door het bedachte concept ontstaat er in de te vervormen plaat sterkbuiging. Door deze sterk buigwerking was het soms niet mogelijk de vervormde blenk van de mal te halen. Schijnbaar is er sprake van strekbuiging want er was bijna geen terugvering meer te zien. Door gebruik te maken van maar deels productgebonden contramallen konden de malkosten toch laag blijven. Het resultaat is een vervormingkracht die in vergelijking met de standaard rubberpers een factor 50 lager ligt. Bovendien is ook de terugvering met een factor 3 afgenomen. Door deze afgenomen terugvering hoeft de mal minder vaak aangepast te worden om de productdefinitie te bereiken.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *