Ovenbouw

Deze ovens worden gebruikt om metalen een warmtebehandeling te geven. Hiervoor wordt een dunne brede strip metaal door de oven getrokken. Dit metaal wordt eerst verwarmd tot boven 1.000 graden Celsius. Vervolgens wordt de strip met lucht gekoeld. Bij een temperatuur van 600 graden wordt er vervolgens met nozzels water tegen de strip aan gespoten om de temperatuur verder te laten zakken. Dit water dient, voordat de strip bij de scale breakers en later bij het beitsbad aankomt, van de strip verwijderd te worden. Als de strip vochtig is werkt de scalebreaker niet. De scalebreaker trekt namelijk aan de strip zodat de toplaag eraf springt. Hierdoor komt de mooi glimmende onderlaag aan de oppervlakte en produceer je glimmend RVS. Deze toplaag passieveer je door de strip daarna door een beitsbad te leiden. Het beitsbad mag niet verdund worden met koelwater. De blow off moest ervoor zorgen dat al het op de strip aanwezige vocht eraf werd geblazen. Doordat er geen afronding aan de binnenzijde van de oude blow off was aangebracht had de lucht die door een fan werd aangevoerd moeite de uitgang van de blow off te vinden. Hierdoor functioneerde deze blow off slecht. Door een herontwerp door te voeren kunnen klanten eindelijk op de maximale productiesnelheid produceren. Door dit herontwerp werkt de blow off minimaal vijf keer zo goed als de oude. Voorheen verlaagde de klant de stipsnelheid waardoor de blow off meer tijd had het vocht van de strip te blazen. Bovendien is nu de afblaashoek in te stellen (door luchttoevoer vanaf de kopse kant) zodat de klant zijn processen kan optimaliseren. Deze blow off wordt gemaakt door het walsen van een dunne staalplaat en is door zijn simpelere productieproces 2,5 keer goedkoper dan de oude blow off. Bovendien kun je, omdat je het blow off proces beter kunt beheersen, ervoor zorgen dat de uit de oven komende strip het beitsbad verwarmt. Hierdoor reduceer je nog eens extra het energieverbruik.

Er is ook een nieuwe carrousel bedacht voor deze ovens. Aangezien de strip zeer heet wordt dient de strip goed ondersteund te worden. Hiervoor dient de carrousel die alleen in de oven secties wordt toegepast. Deze carrousel kan namelijk bij een versleten steunrol 90 graden roteren zodat weer een nieuwe steunrol boven komt om de strip te steunen. De oven hoeft dus niet af te koelen als een steunrol in de oven versleten is en krassen op de glimmende RVS strip achter laat. In de ontwikkelfase van deze caroussel ontstonden er allerlei spanningsproblemen. Deze waren vooral aanwezig bij de overgang tussen de licht gekromde midden constructie en de vlakke watergekoelde wangplaten. Ik dacht dat deze problemen opgelost konden worden door de wangplaat dunner uit te voeren. Naar mijn mening zou er dan een spanningsherverdeling plaats vinden waardoor piekspanningen zouden reduceren. Het ingenieursbureau waar wij de caroussel lieten tekenen en sterktetechnisch door lieten rekenen gaf ons aan dat het aanpassen van de wangplaatdikte een halve dag tekenwerk zou gaan kosten. Het Solid Works rekenpakket kan namelijk alleen goed rekenen als alle onderdelen aan elkaar vastzitten. Uiteraard heb je niet gelijk de optimale wangplaatdikte gevonden en dien je een aantal keren de tekening aan te passen. Ik vroeg of de elasticiteit modulus van elk onderdeel aangepast kon worden. Men gaf aan dat dit mogelijk was. De wangplaat was in eerste instantie 15 mm dik en gemaakt van staal. Door nu de elasticiteit (E-modulus) van de plaat te verlagen verlaag je eigenlijk ook de dikte. De E-modulus werd verlaagd van 210.000 naar 100.000 en vervolgens naar 30.000. Bij die E-modulus van 30.000 trad een goede spannings herverdeling op. De piekspanningen zijn nu 40% lager. De verhouding tussen de optimale E-modulus en de uitgangsmodulus (30.000/210.0000) is gelijk aan de derde machtswortel van de optimale wangplaatdikte gedeeld door de uitgangsdikte (15 mm). Dit is een mechanicaformule voor het weerstandsmoment van een vlakke plaat. Dit bedrijf vond het ook vreemd dat de strip in het midden altijd nat bleef. Dit is echter logisch omdat de lucht uit de oude blow off bij de samen komende 2 hoofdbuizen van de blow off niets uitblaast.

Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

 

 

carroussel caroussel carousel caroussel carrousel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *