Werkwijze


Practical Solution biedt bedrijven ondersteuning tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw product, bouw- of productieproces. Tarifering geschiedt in overleg maar kan op basis van een urencontract of op basis van een percentage van gerealiseerde besparingen of extra marktaandeel. Practical Solution wil u graag handvatten en sturing geven om tot een optimaal ontwerp te komen tegen minimale kosten waarbij u of uw klant een praktisch, goed en betrouwbaar product ontvangt zonder vervelende praktische beperkingen of manco’s.

U stuurt mij al dan niet na ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring technische gegevens en randvoorwaarden op. Vanuit deze informatie zal Practical Solution u een concept voorstel doen uw uitdaging op te lossen.

Laat mij u op no cure no pay basis één of meerdere kostenreducerende factoren noemen waar uw organisatie niet aan heeft gedacht en tel uw winst en besparingen uit. Ik haal eventuele manco’s uit uw technisch ontwerp. Hiermee voorkomt u dat er bijvoorbeeld achteraf problemen ontstaan in het uitvoeringsvlak.

Bij een acuut probleem kunt u eventueel foto’s of schetsen toezenden zodat Practical Solution zich een beeld kan vormen van het probleem. Vervolgens krijgt u op zeer korte termijn van Practical Solution een mogelijke oplossing aangeboden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *