Spanningsproblemen oplossen

Door het frezen van een groef in een rotoras van een generator kunnen spannings-problemen bij diktesprongen verminderd worden. Zo voorkom je vermoeiingsproblemen. De rotoras van een 2-polige generator is namelijk zwaar en draait met 25 omwentelingen per seconde. Buigspanningen variëren dus snel.

Spanningen kun je sturen. Een voorbeeld vindt u hier.

Door het verlagen van de plaatdikte van een wangplaat van een stalen draagconstructie ontstond een spanningsherverdeling waardoor piekspanningen met 40% af namen. Meestal wordt als oplossing gekozen alles zwaarder uit te voeren. U leest meer hierover op de pagina Disciplines/ovenbouw. Door gebruik te maken van een simpele mechanica formule kon ook binnen 5 minuten de optimale wangplaatdikte achterhaald worden. Dit bespaarde weer een aantal dagen tekenwerk in Solid Works.

Uiteraard kan ook een constructieve wijziging spanningsproblemen oplossen.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *