De olieramp in de golf van Mexico

Ten tijde van de olieramp heeft Practical Solution ook geprobeerd oplossingen te bedenken om de oliestroom de zee in stop te zetten. Één van de oplossingen ziet u hier. De oplossing bestaat uit 2, met een scharnier gekoppelde, halve buizen die om de flens van de BOP bevestigd kunnen worden. Omdat de wanden van de boorput instabiel konden zijn, mocht de druk in het reservoir niet toenemen. Daarom is de klep in het midden open zolang de olie niet omhoog gepompt wordt. Als de pompen gestart zijn, kan zonder drukverhoging in het reservoir de klep gesloten worden. Om in de toekomst dit soort rampen te voorkomen heb ik een failsafe concept bedacht genaamd de safetyball. Dit concept ziet u hier. Nadere uitleg over het safetyball concept kunt u hier lezen.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *