Doven van grote branden met een kevlar deken en helikopters

In 2011 vond er een grote brand plaats bij Chemiepack in Moerdijk. In de zomer van 2010 brandde er een schip gecontroleerd uit in de haven van Amsterdam. Het vuur was niet te doven dus liet de brandweer het schip uit branden. Tegenwoordig hebben we meer last van droogte en al dan niet aangestoken branden in natuurgebieden. Wat kunnen we doen om deze branden snel onder controle te krijgen?

Mijn idee voor deze problemen is een zeer fijn geweven kevlar deken. Deze geweven deken is sterk, licht en verbrand pas bij zeer hoge temperaturen. Met twee helikopters is deze deken over een brand te plaatsen. Hierdoor wordt de luchttoevoer sterk gereduceerd en dooft de brand waarschijnlijk. Verspreiding van chemicaliën door bluswater, zoals gebeurd is bij de brand van Chemiepack, zal nu niet optreden. De brand zal ook veel sneller onder controle zijn.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *