Spanningsproblemen in metalen constructies oplossen

Vaak worden problemen met te hoge spanningen in staalconstructies opgelost door het staal en eventuele lassen dikker uit te voeren. Ik kies een andere benadering. Door één staalplaat dunner uit te voeren werd een spanningsherverdeling gerealiseerd waardoor piekspanningen met 40% afnamen. Zie hiervoor de spanningsplaatjes van de caroussel. 

Door kleine extra bewerkingen toe te passen kun je spanningen sturen.

  1. Een manier om de piekspanningen in een op het dek gelaste lip te verminderen is het boren van een gat op de juiste locatie. Door dit gat creëer je een spanningsherverdeling waardoor de kritische las minder wordt belast. Het aanpassen van de vorm van de lip is een duurdere optie om spanningspieken te verminderen.
  2. Door het frezen van een groef in een rotoras en het gebruik van ruimere afrondingen bij dikteovergangen kon de vermoeiingsbelasting van de rotoras van een generator verlaagd worden. Een 2-polige generatoras draait met 25 omwentelingen per seconde rond. Nadere uitleg hierover ziet u hier op pagina 3.
  3. Door een gewijzigd aansluitdetail tussen explosiewanden en de dekken van een schip of olieplatform konden de rekken in de kritische lassen met 80% gereduceerd worden en kon de kostprijs van dit detail met een factor 4 verlaagd worden (van 1000€/meter naar 250€/meter).
  4. . De bestaande oplossingen zoals de curve limitor en insert plate waren feitelijk te complex. Door te ‘spelen’ met de diktes van de benen van de hoeklijn kan de vervorming tijdens een explosie verplaatst worden van de kritische las naar de niet kritische hoeklijn. De rekreductie in de lassen werden gevonden met de eindige elementen methode (von Mises spanningen). Voor nadere informatie klikt u hier.

Spanningsconcentraties in Jack ups: Door de poten van de jack up losser te houden van het platform verlaagt spanningsconcentraties bij de overgang van de poten naar het dek. Waarom niet de poten vrij los houden van het platform. Hierdoor nemen spanningsproblemen al sterk af. Natuurlijk wil je op bepaalde momenten een goed contact tussen poot en platform. Dit kan met bijvoorbeeld opblaasbare producten gerealiseerd worden. Tijdens het liften van de jack up is er weinig golfslag. De luchtzak is dan niet gevuld.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *