Blauwalgen

In de zomer vormen zich in veel zwemwateren blauwalgen. Mijn oplossing bestaat uit een pomp en een kort buizensysteem waarmee een waterstroming opgewekt kan worden, rekening houdend met de in de zomer meest voorkomende windrichting. Hierdoor ontstaat een circulatiestroming waardoor de algen regelmatig van diep naar ondiep water worden geduwd. Door gedwongen temperatuurverschillen groeien de algen bijna niet. Dit concept heb ik besproken met een organisatie die over waterkwaliteit en waterpeil gaat. Er werd mij verteld dat ze dit concept aan het uitwerken waren.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *