Off Shore industrie

Binnen de Off Shore waren er problemen met brandwerende schuifdeuren. Vanwege de gasdichtheidseisen waren medewerkers per deur 5 uur bezig om het kader aan de deur aan te passen. Vanwege gasdichtheid dient de seal rondom de deur tegen het kader aan te liggen. Door de manier van produceren (kaderprofielen werden door het zetten van een vlakke plaat gemaakt) kon het voorkomen dat de afronding van één van de vier profielen, waaruit het kader bestond, niet in hetzelfde vlak lag als de afrondingen van de andere drie kaderprofielen. Dit is hier, pagina 2, overdreven gevisualiseerd. De seal moet echter rondom de deur aanliggen tegen het kader voor de vereiste gasdichtheid. Omdat één afronding van het kader verder naar achteren ligt, zullen de drie andere seals meer samengedrukt moeten worden voordat de laatste seal aan komt te liggen en de gasdichtheid wordt gehaald. Hierdoor gingen de deuren ook zwaar open. Het probleem lag in het produceren van de kaders en hoe het kader in elkaar werd gelast. Deze problemen nemen sterk af als de zetter geen 90 graden +/- 2 graden zethoek aanhoudt, maar 88 graden +/- 2 graden. Omdat deze schuifdeuren zo zwaar open gingen werden deze deuren op platforms met een houten keg open gehouden. Het automatisch sluiten van deze deuren werd teniet gedaan omdat de deur zo zwaar openging. Daarom heb ik ook een nieuwe seal bedacht die minder last heeft van opkrullen. Steltijden konden hierdoor gereduceerd worden.

De oude seal had de neiging om tijdens het openen van de deur aan het kader te blijven plakken. Hierdoor werd de openingskracht sterk vergroot. De Arbo schrijft voor dat de openingskracht maximaal ongeveer 23 kilo is.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *