Extra warmte uit het afvoerkanaal van een houtkachel halen

Brandnormen eisen dat er om een rookgassen afvoerkanaal een koof geplaatst wordt. Deze koof zorgt ervoor dat een in het afvoerkanaal aanwezige brand niet snel naar de woning kan overslaan. Omdat de afvoergassen een hoge temperatuur hebben, is daar nog warmte uit te halen. Het probleem is dat de vereiste gesloten koof het warmtetransport de woning in tegen houdt. Om deze warmte toch nuttig te kunnen gebruiken bedacht ik een concept waarbij gaten in de koof automatisch afgedicht worden. Dit kan door staalplaten boven de gaten in de koof te hangen. Geleiding zorgt ervoor dat deze staalplaten, als ze naar beneden vallen, precies de gaten in de koof zullen afsluiten. De slimmigheid is om deze staalplaten met een nylon touw omhoog te houden. Dit nylon touw loopt via oogjes door de hele koof heen. Als er ergens in de koof brand ontstaat, zal het nylon touwtje doorsmelten. De zwaartekracht trekt dan de staalplaten naar beneden waardoor de gaten afgedicht worden. Een nadere uitleg van dit concept vindt u hier.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *