Algemene voorwaarden

Op alle teksten en illustraties op deze website berust auteursrecht. Zonder toestemming is het niet toegestaan om een deel van de website via welk medium dan ook te verspreiden. Alle op de site te vinden schetsen zijn concepten en geen uitontwikkelde ontwerpen. Leest u ook altijd de tips.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om eventuele tips en suggesties vermeld op deze website te verwerken in uw producten. Alle tips en adviezen op deze site zijn gratis. De eigenaar van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade. Bij een eventueel geschil is het Nederlands Recht van toepassing.

De tips zijn gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *