De opblaastunnel

Snelwegen en treinen geven vaak geluidsoverlast  voor de omgeving. Daarbij produceren de auto’s ook nog eens fijn stof en stankoverlast. Om hier wat tegen te doen bedacht ik de opblaas-tunnel. Een eerste concept ziet u hier. Het probleem bij deze oplossing zijn de peelspanningen die ontstaan door de in de tunnelwand aanwezige overdruk. Overdruk is noodzakelijk om de tunnel vormvast te maken en om windlasten te kunnen weerstaan. Om de tunnel goedkoper te maken en peelspanningen te verminderen is een 2e ontwerp bedacht. Er dient nog nagedacht te worden om dit soort tunnels vandaalbestendig te maken. Er zijn niet brandbare plastics. Bij het 2e ontwerp kan een gat in de elementen van de tunnel deze doen instorten. Door de uitwendige fan, te zien in het eerste ontwerp, zal een tunnel niet instorten als vandalen met een mes aan de slag gaan. Bovendien kun je met deze fans de vervuiling sturen naar de einden van de tunnel en ze daar al dan niet elektrostatisch verwijderen. Zo beperk je in druk bevolkte gebieden de hoeveelheid fijn stof en uitlaatgassen. Door een aantal elementen van de tunnel vol te schuimen kun je ook het geluid sterk reduceren. Voor lichtinval laat je de bovenste compartimenten leeg.

Door opblazen van de aparte segmenten wil de tunnel naar buiten toe bewegen. Deze krachten worden opgenomen door het, over de tunnel geplaatste, gaasdoek. Dit gaasdoek kan, na verankering aan beide zijden van het spoor of een rijksweg, behoorlijke trekkrachten wegleiden. Door dit gaasdoek ontstaat een vormstabiele tunnel. Eventueel kunnen de onderste segmenten gevuld worden met geluidwerend schuim. Hierdoor neemt ook de vandaalbestendigheid toe. Er dient nog wel kritisch gekeken te worden naar brandgevaar. Er kan ook vuurwerk op deze tunnel gegooid worden. De vandaalbestendigheid dient nog goed bekeken te worden in praktijk tests.

Voor- en nadelen

De opblaastunnel kan fijn stof en stank van wegen binnen het stedelijke gebied reduceren. Door zijn geringe gewicht is er geen zware fundatie nodig. Door het vullen van de compartimenten met geluidsisolerend schuim kan een goede geluidsreductie gehaald worden. Hierdoor neemt ook de vandaalbestendigheid toe.

De gebruikte kunststof dient onbrandbaar te zijn.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *