Voorkomen van ribbels op de weg bij een duiker onder de weg

Hoogheemraadschappen hebben al vele duikers onder wegen aangelegd om watertransport door de dijk heen mogelijk te maken. Vaak liggen deze duikers op een dijk waar ook auto’s overheen rijden. Omdat de duikers (betonconstructie) onderheid zijn, zal de duiker in de loop der jaren niet verzakken. De eroverheen lopende asfaltweg zal aan beide zijden van deze duiker wel verzakken. Hierdoor ontstaan er vaak ribbels in het asfalt in de omgeving van duikers. Deze ribbels zorgen ervoor dat bij zwaar transport de huizen staan te dansen op hun fundatie. Hierdoor ontstaat scheurgroei in de woningen. Deze waardevermindering van woning kan voorkomen worden.

Een oplossing kan zijn om tussen het asfalt en de duiker een product te plaatsen dat ook in wil zakken. Het gaat er dan om dat dit materiaal even snel degradeert en daardoor inklinkt als de dijk zakt. Dit kan ook op andere manieren. Door in het wegdek van de duiker trekspanningsmeters te plaatsen (rekstroken o.i.d.) kan automatisch een afstelmechanisme in werking treden. Hoerdoor past de hoogte van de duiker zich aan waardoor ribbelvorming sterk wordt uitgesteld.

Er is in dit ontwerp rekening gehouden met de borsheid van het wegdek. Het wegdek zal niet plaatselijk afbreken als bijvoorbeeld een zware vrachtwagen erover rijdt.

Overigens kunnen ook ribbels op een fietspad door boomwortels met dit concept voorkomen worden.

Treinen en hun passagiers hebben ook last van dit effect. De treinen rijden over vele kunstwerken heen. Ook deze kunstwerken zijn onderheid terwijl de rest van het spoor wel verzakt. Met deze oplossing kan ook het hinderlijke kedeng kedeng in treinen voorkomen worden. Het comfort stijgt hierdoor en onderhoudskosten van de treinen dalen.

Uw Email privacy wordt gerespecteerd als u een reactie geeft. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.