De andere benadering

Omdat Practical Solution mede door hun zeer praktische insteek en brede kennis een probleem of uitdaging op een andere manier benaderen komt Practical Solution tot zeer eenvoudige oplossingen waar anderen overheen kijken.

Tijdens mijn afstuderen heb ik de rubberpers verbeterd. Mijn vakgroep hoogleraar vertelde mij dat hij niet begreep dat niemand eerder op deze oplossing uit was gekomen. Zo logisch en goed werkend was dit nieuwe concept.

Een klant eist nog een explosieberekening van een grote bulkhead met schuifdeur. Toen mij gevraagd werd hier een oplossing voor te bedenken stuurde ik een filosofisch verhaal over energieopname. De klant accepteerde deze redenatie terwijl 50 pagina’s aan berekeningen haar niet kon overtuigen. Hier leest u meer.

Om onderhoudspersoneel op windmolens in zee af te kunnen zetten bedacht ik de drijfladder. Dit is een ladder die met de golven op en neer kan bewegen en glijdend aan de staander van een windmolen zit gemonteerd. Deze ladder beweegt dus met de golven mee. Dit is een heel andere oplossing als bijvoorbeeld de in Delft ontwikkelde Ampelmann. Voor nadere uitleg kijkt u hier.

Er is een probleem met glimmende daken. De leverancier schuurt de panelen op en brengt een nieuwe coating aan terwijl mijn oplossing van het spuiten van mest op het dak door deze leverancier als zeer slimme goedkope oplossing wordt bestempeld. Een volgende keer zal deze oplossing zeker in overweging genomen worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *