Containeroverslag versnellen

In `De Ingenieur´ van 25 maart 2011 zag ik het concept van laden en lossen met water (zie hier). Dit concept heet het Strevelsduct. Containers worden op drijvende bakken geplaatst waarbij deze bakken onder afschot onder de portaalkraan vandaan drijven. Dit concept is erg complex, zwaar en zorgt voor inflexibiliteit op de kade. Door het hoge gewicht geplaatst vlak bij de kade wand kun je wachten op problemen met de kademuur. Dit systeem is vanwege het waterwiel ook behoorlijk complex en duur.

Ik had al eerder een ander idee in mijn hoofd waarbij niet zoveel beton en energie nodig zijn als bij deze oplossing. De flexibiliteit langs de kade is hoger en er hoeven geen extra handelingen verricht te worden om de containers op de trein te plaatsen. Bovendien is de constructie niet complex en licht. De snelheidswinst te halen bij de portaal kranen komt overeen met het Strevelsduct. Het systeem bedacht door Practical Solution is bovendien minimaal 20 keer goedkoper. Dit snelheid voordeel wordt gehaald tijdens het laden en lossen van het schip. Ook verbeterd de logistiek sterk. Er zit veel meer flexibiliteit in dit systeem.

Mijn oplossing; volgt later na gemaakte afspraken.

Voordelen zijn: geen betonstort nodig, geen betonnen bakken nodig, minder energieverbruik en last but not least een snellere overslag van containers van schip naar trein en andersom en logistiek meer flexibiliteit. Bovendien hoeven er in totaal minder container handelingen verricht te worden.

Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *