Kleef opheffen

Op Discovery channel zag ik een programma over Noorse wandelaars die bij een Fjord in drijfzand terecht kwamen en gered moesten worden. De zuigende werking was enorm dat daarvoor een hulpmiddel bedacht moest worden. De oplossing was 2 meter lange dunne stalen buisjes waarin onderin veel kleine gaatjes waren aangebracht. Deze buizen werden naast de vastzittende persoon vertikaal de modder ingeduwd. Een compressor zorgde ervoor dat via toevoerslangen de lucht uit de gaatjes van de buizen ging stromen. Omdat lucht de kleef opheft konden deze personen voortaan eenvoudiger en sneller gered worden. Toen ik deze oplossing zag moest ik gelijk aan paalkleef denken. Kleef is zeer ongunstig als je oude palen uit de grond moet trekken. Door het met een compressor toevoeren van lucht bij de paalkop en wat hoger zal de zuigende werking van vochtige grond opgeheven worden en kan de paal zonder veel moeite uit de grond getrokken worden.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *