Instabiele zware dijken voorkomen bij hoog water

Een mogelijke oplossing bedacht ik al jaren geleden. Een oplossing kon zijn de dijk in het midden vertikaal door te zagen. In de zo ontstane sleuf kan een waterdicht folie geplaatst worden. Nadat de sleuf gefreesd of gezaagd is zal deze sleuf deels instorten. Folie is dus lastig te plaatsen. Daarom is de huidige oplossing, die al veel gebruikt wordt bij ondergronds bouwen, bedacht (bron Cobouw 5 mei 2011). Tijdens het graven van de sleuf wordt er grout in de sleuf aangebracht. Dit grout gaat uitharden en vormt zo een waterdichte laag. Hierdoor zal bij hoogwater slechts de helft van de dijk verzadigd raken met vocht. Het droge deel van de dijk voorkomt het instorten van deze dijk.

Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *