Klant zoekt oplossing om kwetsbare mantel van een op de zeebodem te plaatsen buis te beschermen

Een klant, werkzaam in de Off Shore, accepteert mijn oplossing om een co-extrusie van rubber op een grijper te plaatsen. Deze grijper dient een pijp met een kwetsbare mantel te positioneren op een verticale pijpenlegger. De klant was bang dat wrijvings- en botsingskrachten tussen de pijp en de grijper de mantel zou beschadigen. De rubber toplaag bestaat uit hard rubber. Deze harde rubberlaag zorgt voor lage wrijvingskrachten tussen de grijper en de mantel van de buis. Het onderliggende zachtere rubber vangt de klap op als de buis door bijvoorbeeld golfslag tegen de grijper aangedrukt wordt. Door deze combinatie is de kans dat de kwetsbare mantel beschadigt tot een minimum beperkt. De klant had zelf al oplossingen bedacht maar accepteerde dit voorstel. Ik had echter ook graag een watergevulde demper gebruikt zodat de grijper horizontaal kan bewegen. De demper kan dan helpen klappen ten gevolge van een deinend schip op te vangen. Door sturing naar een nulstand zorg je ervoor dat de demper tijdens het lassen van de buizen altijd op de juiste positie staat en de buizen netjes in elkaars verlengde aan elkaar worden gelast.

Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *