Vernieuwende concepten buiten het vakgebied

Vanwege het brede blikveld van Practical Solution bedenkt Practical Solution ook graag oplossingen voor technische problemen die buiten het vakgebied liggen.

Binnen de Off shore is Practical Solution bezig geweest met het produceren van een nulserie van een voortstuwingsconcept gebaseerd op starre vleugelprofielen bedacht door de directeur. Tijdens mijn werk bedacht ik een flexibel voortstuwingingsconcept. Om de verschillende concepten te beoordelen zijn we bij Marin in Wageningen langs geweest. De projectmanager voortstuwingssystemen, die alle nieuwe voortstuwingsconcepten van de laatste 20 jaar voorbij heeft zien komen, was zeer ge√Įnteresseerd in het door mij bedachte flexibele voortstuwingssysteem. Hij gaf aan dat dit flexibele concept een tot 36% hogere effectiviteit kon hebben in vergelijking met starre voortstuwingsystemen. Schijnbaar voel ik aan waar sterke oplossingen liggen. In verband met geheimhouding ziet u geen tekeningen.

Al een aantal jaren terug bedacht ik een oplossing voor instabiele dijken. In 1996 waren de waterstanden in de rivieren extreem hoog. Men was bang dat de dijk door verzadiging erg zwaar zou worden en daardoor kon bezwijken. Door de dijk door te slijpen en een waterwerende laag aan te brengen zorg je ervoor dat niet de hele dijk maar slechts de helft van de dijk verzadigd kan raken. De andere droge helft zorgt voor de stabiliteit. Laatst las ik hier een artikel over in Cobouw van 5 mei 2011.

Ook heb ik een concept bedacht voor een zweeftunnel. Deze tunnel zweeft in het water en wordt door het verkeer maar licht belast in vergelijking met een dure brug. Hier kunt u meer lezen.

Ook heb ik geprobeerd een oplossing te bedenken om de nadelen van geluidsoverlast, uitlaatgassen en fijn stof van snelwegen te verminderen. De bedachte opblaasbare tunnel kan door zijn geringe gewicht ook gebruikt worden om het geluid van de HSL in Lansingerland te dempen. De compartimenten kunnen daarvoor gevuld worden met geluidisolerend materiaal. Een deel van dit HSL spoor ligt verdiept in een betonnen bak. Doordat de betonnen wanden het geluid reflecteren, werken de aanwezige geluidsschermen slecht. Door het op de wand aanbrengen van een geluidsisolerende constructie kunnen deze hinderlijke reflecties voorkomen worden waardoor geluidsoverlast zal reduceren. Een concepttekening ziet u hier.

Toen de olieramp in de zomer van 2010 ontstond in de Golf van Mexico heb ik geprobeerd een oplossing te bedenken om de uit de BOP (afsluiter) stromende olie stop te zetten (lees meer).

Ook heb ik geprobeerd een oplossing te bedenken om heigeluiden te reduceren bij het slaan van de draagconstructie voor een windmolen op zee. Ik heb een kleine conceptstudie gedaan. Enkele mogelijkheden ziet u hier.


Uw Email privacy wordt gerespecteerd. U ontvangt maximaal 2 keer per jaar een nieuwsbrief. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *